Nový ročník mediální školy

STÁLE JSOU VOLNÁ MÍSTA!

V tomto kurzu se zájemci seznámí se základy moderování, fotografování a dalších mediálních oblastí. Mohou tak rozvinou svůj potenciál, který mají a stát se více aktivními a odpovědnými ve světě médií.

Nabídka pro mladé od 16-22 let

PŘIHLASTE SE!

Další informace o tomto kurzu:
http://www.medialnivychova.org/medialni-skola.html