Nový web o Ignáci Stuchlém

První český salesián má svoji vlastní webovku! Podívejte se, jak vypadá….

Ignác Stuchlý – první český salesián

P. Pavel Caha SDB vás zve:
Blíží se 150 výročí od narození služebníka Božího P. Ignáce Stuchlého. (14.12.1869) Modlíme se a prosíme ho o jeho přímluvu v nebi.
Každého 17. dne v měsíci (připomínka 17. ledna 1953 – výročí úmrtí ) jste srdečně zváni ke společné modlitbě u hrobu ve Fryštáku.
(Ve všední dny po večerní mši svaté v 19:00 hodin, kde budeme svěřovat své úmysly. V měsíci listopadu vychází den 17. listopad na neděli, takže se můžeme setkat již v 18:00 hodin.)