Postní obnova 2019

Tradiční víkendová obnova v období čtyřicetidenní přípravy na velikonoce se konala 22. – 24. března 2019

Čtyři témata postní obnovy o církvi (společenství, svědectví, služba a slavení) byla uchopena velmi prakticky a propojila DIS s městem (sběr odpadků ve Fryštáku) a také s putováním na Hostýn