TY JSI MOJE SVĚTLO, HOSPODINE

Slavili jsme s mladými lidmi a se společným biblickým motivem (2 Sam 22, 29)

Ty jsi moje světlo, Hospodine.
Hospodin mi září do mých temnot.