Školníci ve Fryštáku

Odkazujeme na fotodokumentaci a článek o setkání pracovníků se školami

Podívejte se na náš hlavní salesiánský web, který informuje o setkání “školníků”