Velikonoční jarmark

Na velikonočním jarmarku ve Fryštáku měl DIS klub svůj stan. Co všechno tento stan nabízel?