Adaptační kurz

Prostě seznamovák. Cílem je seznámit žáky mezi sebou a s třídním učitelem. Při kurzu se využívá seznamovacích aktivit, aktivit na týmovou práci a komunikaci ve skupině. Nastartujeme pozitivně nový kolektiv.