Střecha

PŘISPĚT nám na opravu střechy můžete, přes portál donace:

Vyklízíme…aneb brigády na DISu:

První fuška

Brigáda s kulturou

Velikonoce

uklizeno, připraveno

Přípravné práce:

Začátek:

Práce na opravě DISácké střechy započaly podle plánu v květnu. Na ulici P. I. Stuchlého vyrostl zábor. Postaven je stavební výtah. Vyřezaný vstup do střechy nám odkryl kus historie v podobě původního podbití s ručně kovanými hřebíky. Trámy u vstupu jsou v nevyhovujícím stavu a také jsme objevili, že ne všechna okna jsou v dobré kondici…

V plném provozu a plném nasazení všech zúčastněných pokračujeme dál (Střechy Musil). Konto na sbírce se šplhá ke 400 000,-Kč. Za každý krok kupředu mi cukají koutky do úsměvu a věřím, že Staříček se culí od ucha k uchu. Děkujeme, že jsme v tom společně (Dáša Zlámalíková).

 

Nic nás nezastaví… a Poděkování městu Fryštáku…

Děkujeme zastupitelům města Fryštáku, že podpořili dotaci na opravu střechy Domu Ignáce
Stuchlého. V polovině července bylo na sbírkovém účtu vybráno 464 788 Kč. Plus 300 000 Kč zmiňovaná dotace a pomalu se nám to šplhá k milionu.
Budova DISu je jednou z dominant Fryštáku a tak věříme, že nová střecha přispěje ke zvelebení centra města.
V horních patrech DISu se pořád něco děje, a to prosím, za plného provozu! Na zmrzlinu,
kávu nebo hřiště (s novým pískovištěm) můžete i tak přijít každý den.
Pracovníky na střeše zkouší jak přívalový déšť, tak úmorné horko. Ale perou se s tím vším
statečně! Bylo třeba vybourat komíny, opravit štít budovy a dále probíhají přípravy části
střechy na položení krytiny. A pak se lešení posune na další etapu.

S dětmi z dílniček jsme aktualizovaly nástěnku.