Adventní obnova

11. až 13. prosince 2020

Příležitost pro mladé – jednotlivce i skupiny k duchovní připravě a zamyšlení před vánočními svátky.

Minimální věk je 14 let. Cena: 350,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 800,- Kč).
Max. počet účastníků je 30.