Adventní obnova

10. až 12. prosince 2021

Víkend pro mládež – jednotlivce i skupiny k duchovní přípravě na Vánoce.

Minimální věk je 14 let. Cena: 450,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 900,- Kč).