ČLOVEČE, HYB SA

DIS se účastnil první zlínské Burzy filantropie. www.burzafilantropie.cz

Měli jsme možnost oslovit donátory s naším záměrem otevřít nový volnočasový kroužek brazilské jiu jitsu.

A podařilo se nám ZÍSKAT podporu 34 000 Kč!!!

Žádat jsme mohli maximálně 50 000 Kč.

Naším cílem bylo získat prostředky (40 000,-) na koupi žíněnek pro volnočasový kroužek jiu jitsu.

Projekt probíhal čtvrt roku, kdy se nejdříve podávali projekty písemně. Dále se hlasovalo přes internet (celkem pro 19 projektů) a nakonec bylo vybráno 5 neziskových organizací, které mohli své projekty představit na Burze filantropie, které se zúčastnili donátoři z různých odvětví. Ti na místě rozhodli komu jakou částkou přispějí. Celková podpořená částka byla 175 000 Kč.

AIP tisk
CzechInvest
Greiner Packaging Slušovice
Advokátní kancelář PETRÁŠ REZEK
Samohýl Motor a.s.
SPUR a.s.
Zlínské stavby a.s.
město Zlín
KONEP
hlavní partner Zlínský kraj

Dalšími podpořenými byli: Nedoklubko Zlín, Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s., Klub přátel turistiky a sportu Přerov, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Velký dík patří všem, kdo se na této krásné akci podíleli od organizátorů, přes donátory, neziskové organizace i ty nepostupující a Vás všechny, kteří jste nás podporovali při internetovém hlasování nebo jste „jen“ drželi palce.

Jsme v tom společně. DÍKY

Více informací o našem projektu a také o parádním počinu Burza filantropie na webu: www.burzafilantropie.cz

Největší dík patří Poradenskému a krizovému centru, jejíž zástupci si vzali organizaci pod patronát. Perfektní organizace a nasazení vlastních sil vyústilo ve velmi zdařilou akci.

foto Bc. Jan Vandík