FOTO Záznam z letních táborů

DIS v létě 2023 pořádá 4 pobytové + 3 příměstské (komunitní) tábory. Atmosféru z táborů můžete nasát z výběru fotografií z několika z nich.

Podrobný fotografický záznam pro rodiče účastníků zprostředkují vedoucí tábora.

Pohybový – komunitní venkovský tábor

Tvořivý komunitní venkovský tábor

Pobytový na Zikmundově