Harmonogram volnočasových kroužků

Srpen (první polovina) – spuštění elektronického přihlašování na volnočasové kroužky v příštím školním roce. Podle zájmu účastníků – některé jsou plné hned, jiné se přihlašují do října/listopadu.

Září / říjen – ještě probíhá přihlašování elektrické + papírové (na prvních lekcí dostanou účastníci papírovou přihlášku k podepsání) + zaplatí poplatek na recepci DISu (platí se jednou na celý školní rok). Cena je dotována, aby byly volnočasové kroužky na DISu přístupné všem zájemcům.

A jde se na věc – kroužky začínají v různé týdny během září (nejpozději v říjnu, informaci o tom získáte na mail). Je to podle naplněnosti konkrétního kroužku (když je od srpna naplněný nic jim nebrání začít hned první týden v září). Jiní zase potřebují zjistit rozvrh a přihlašují se až v průběhu září, pak se čeká na minimální obsazenost.

Přihláška se stává závaznou po odevzdání papírové části přihlášky a zaplacení poplatku za rok. Elektronické přihlášení musí předcházet (taková rezervace, díky které můžeme dále komunikovat). Platí se na recepci, v hotovosti, nebo kartou. Potvrzení vystavují paní recepční.

Svátky na DISu – když máme časové a prostorové možnosti, dáváme příležitost se potkat i během některých svátků, kdy mají účastníci volno ve škole. Podrobné informace dostanete předem na mail, případně na našem webu v novinkách.