ÚSPĚŠNÉ finále Dnu Dobročinnosti

„Život sílí, když se daruje a slábne v izolaci a pohodlnosti.“

Dopadiště na DISáckou horolezeckou stěnu je na dohled!!!

Výsledek viz níže.

Den Dobročinnosti realizovalo na podzim roku 2021 ANNO ZK za podpory Zlínského kraje, Magistrátu města Zlín, Krajské hospodářské komory, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmy Remak a.s.

Finále nakonec proběhlo online (2. 12. 2021), kde se 9 neziskových organizací 10 minutovou prezentací snažili zaujmout donátory pro svůj projekt. Všichni finalisté získali alespoň malou finanční podporu.


DIS získal 23 000,- (3. nejlepší výsledek). Je to výborné nakopnutí k výměně nedostačujícího dopadiště (naceněné na 109 000,-). Věříme že s účastí města Fryštáku a dalšími částku poskládáme.

Ještě jednou díky všem, KDO pro nás v druhém kole HLASOVALI! Díky Vám jsme měli tuto příležitost, kterou se podařilo úspěšně proměnit.

Den Dobročinnosti byl realizován poprvé a je zjevné, že se tak vytváří základ možné nové tradice, kdy ve spolupráci veřejného sektoru, podnikatelů a neziskovek dochází nejen k podpoře konkrétních
neziskových projektů, ale i hlubší vzájemné spolupráci a poznávání se zúčastněných. Kéž by bylo více
takových iniciativ.

Asociace Nestátních Neziskových Organizací Zlínského Kraje