Informace před kurzem

Paní učitelko / pane učiteli,

vaše návštěva v DISu se blíží. Na této stránce najdete všechny potřebné informace. Také prosíme o včasné předání informací nám, aby proběhl kurz bez zbytečných komplikací.

Důležité info!

 • TÉMA KURZU – Ze zkušenosti doporučujeme, aby si téma vybrali žáci.
 • DOTAZNÍK PŘED KURZEM – Odešlete ideálně dva týdny před kurzem. Nejpozději týden před kurzem. Informace které je potřeba zjistit před vyplněním: počet žáků, diety jednotlivých žáků, zájem o odpolední svačiny (+35 Kč os/den), popis třídy, zdravotní omezení žáků.
 • INFORMACE PRO ŽÁKY A ZDRAVOTNÍ DEKLARACE – Předejte rodičům a zajistěte vyplnění. Žáci ji odevzdají na začátku kurzu.
 • JMENNÝ SEZNAM ÚČASTNÍKŮ – Pečlivě vše vyplňte (kromě jmen instruktorů) a přivezte vytištěný na kurz.

Další informace

 • Účastníkům je zajištěna zdravotnická pomoc.
 • Žáci budou spát ve vlastních spacácích, pokud někdo spacák zapomene, uhradí na místě příplatek 150 Kč za vypůjčení povlečení. V případě, že bude požadovat lůžkoviny více než 5 žáků, je potřeba nás informovat minimálně tři týdny před začátkem kurzu.
 • Pro pedagogický doprovod jsou lůžkoviny zajištěny.
 • Program začíná ihned po příjezdu na náměstí ve Fryštáku. Pokud přijíždíte po vlastní ose (vlastní autobus, auta), přijeďte, prosím, do Fryštáku na náměstí (mezi 9:30 a10:30), kde si vás vyzvednou instruktoři. Program končí třetí den obědem (oběd včetně). Čas odjezdu plánujte kolem 13:00.
 • Vezměte si s sebou také: oblečení a obutí na sport a do přírody, přezůvky, je-li možné, fotoaparát na dokumentaci, případně flashdisk na fotky (naši instruktoři většinou kurz fotografují a tak vám na závěr kurzu mohou nabídnout své fotografie).
 • Na kurzu je zajištěna snídaně, oběd, večeře a při doobjednání také odpolední svačina (viz. DOTAZNÍK PŘED KURZEM). Příplatek za svačiny činí 70 Kč/osoba/kurz (cena jedné svačiny je 35 Kč).
 • Více informací o průběhu kurzu naleznete v záložce Podrobnější charakteristika na našem webu. V případě dotazů volejte na telefonní číslo 608 327 913 nebo pište na mail horsak@disfrystak.cz

Cena kurzu a fakturace:

Cena se skládá ze dvou položek – kurzovné a cena za ubytování a stravu. Kurzovné je 800 Kč/os. Kurzovné zahrnuje know-how, spotřebu materiálu, amortizaci pomůcek, nájem prostor a platy instruktorů. Pro žáky, ze sociálně slabších rodin je možné zažádat o příspěvek z fondu pomoci. Žádost pošlete na email.
Platba: Po skončení kurzu vám vystavíme fakturu, dle popisu v DOTAZNÍKU PŘED KURZEM. Pokud potřebujete vystavit fakturu jiným způsobem, informujte nás.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O CENĚ KURZU

Kdybyste měli jakýkoliv další dotaz, napište. Přeji Vám krásný den a těším se na viděnou.

František Horsák
horsak@disfrystak.cz
608 327 913