Jak kurz probíhá

Délka trvání

Orientační dny (dále jen OD) trvají zpravidla tři pracovní dny. Třída přijíždí první den dopoledne a odjíždí třetí den odpoledne. Kurzy OD jsou realizovány buď od pondělí do středy, či od středy do pátku.

Místo konání

Standardně se kurzy konají v prostorách Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Podle přání školy je však možno kurz realizovat i na jiném středisku. A jak to u nás vypadá, se můžete podívat ZDE.

Metody práce

Při OD se využívá velké množství metod a forem. K nejdůležitejším patří rozhovor, práce v malých skupinkách i v plénu, různé druhy her, kreativní zpracování tématu, zážitková pedagogika a relaxační techniky.

Program

U OD je dopoledne, odpoledne i večer vyplněn tematickou prací.
Program začíná ranním impulsem (rozehřívací aktivita po ránu) a končí večerním shrnutím celého dne čí krátkým zamyšlením na dobrou noc.
Po obědě a po skončení programu mají účastníci osobní volno, neurčí-li doprovázející pedagog jinak.

Tematické okruhy

Tématické okruhy jsou podstatnou součástí programu OD. Jejich zpracování je kreativní, aktivní a šité na míru. Několik týdnů před začátkem OD zašlou instruktoři DISu do školy dotazník s nabídkou témat. Žáci si pak mohou, za přispění třídního učitele, vybrat maxilmálně 2 témata, na které by se chtěli během svého pobytu zaměřit.
Náplň témat a konrétní aktivity vychází z dlouholeté vlastní zkušenosti a při jejich tvorbě jsme byli také inspirováni ze zahraničí. Zejména z Aktionszentrum Benediktbeuerne
(Německo) a ze Savio House Bollington (Velká Británie). Témata OD (aktuální nabídka)

Pedagogický doprovod

OD se účastní s každou třídou zpravidla dva pedagogové, z nichž jeden by měl být třídní učitel. Přítomní pedagogové se mohou spolu s třídou účastnit všech částí programu s výjimkou tematické práce, aby se u žáků předešlo možným zábranám při vyjádření vlastního názoru. Mají příležitost vidět své studenty v rozličných a netradičních aktivitách. Mohou s nimi navázat méně formální vztahy a přiblížit se tak jejich „světu“. Pedagogové jsou o průběhu programu pravidelně informováni.
V době programu přebírá odpovědnost za žáky instruktorský tým DISu, během osobního volna a v noci zůstává odpovědnost na pedagogickém doprovodu, s nímž je instruktorský tým trvale v kontaktu.

Požadavky na účastníky

Od žáků se očekává aktivní účast na programu, respektování pravidel školní akce a místa pobytu. K nim patří především zákaz kouření a konzumace alkoholu a drog. Účastníkům jsou před kurzem, prostřednictvím učitelů, rozdány podrobné informace o pobytu a zdravotní deklarace, kterou odevzádá každý účastník na začátku kurzu.

Cena a rezervace kurzu

Cena kurzu se pro účastníka odvíjí podle velikosti třídy. Kurz je nejlépe rezervovat si rok předem a to v rezervačním formuláři. Více informací o ceně a rezervaci kurzu zde.

Upozornění:

Název ORIENTAČNÍ DNY pro výchovné a vzdělávací akce pro mládež je chráněn registrovanou ochrannou známkou č. 271675, jejímž vlastníkem je Salesiánská provincie Praha. Neoprávněné použití tohoto názvu je proto porušením zákona č. 441/2003 Sb. se všemi právními důsledky.