Konference o P. Ignáci Stuchlém

17. ledna 2022 proběhla ve Fryštáku.

Mše svatá, představení knihy P. Zelinky, vystoupení bývalých žáků, fotografie …

Touto událostí čeští salesiáni oslavili jeho jmenování ctihodným, které papež František vyhlásil 21. 12. 2021. Zakladatel českého salesiánského díla vychoval první dvě generace salesiánů. Vzpomínali na něj P. Jan Vývoda SDB a P. Josef Pavlas SDB, kteří jej osobně znali. P. Petr Zelinka SDB na konferenci představil svou disertační práci o českém salesiánském díle, která brzy vyjde a všem připomněl, že v každé době přicházejí nějaké těžkosti. P. Ignác Stuchlý je překonával díky své víře v Boha a Boží prozřetelnost.

Odkaz na záznam ZDE.