Košt

29. listopadu až 1. prosince 2019

VÍKENDOVÁ AKCE PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ
Duchovní, pracovní, zábavný i odpočinkový víkend pro účastníky nad 18 let věku (roč. 2001 a starší), ve Fryštáku na DISu. Cena 350,- Kč (je dotována z konta „Ignác“a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 800,- Kč ). Max. počet účastníků je 30.
Kontakt: vikendovky@disfrystak.cz, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)

Informace pro přihlášené účastníky: https://www.disfrystak.cz/kost-2019-info-pro-ucastniky/