Košt

12. až 14. listopadu 2021

VÍKENDOVÁ AKCE PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ
Duchovní, pracovní, zábavný i odpočinkový víkend pro účastníky nad 18 let (roč. 2003 a starší), ve Fryštáku na DISu.

Cena 450,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 900,- Kč ). Max. počet účastníků je 30.
Kontakt: vikendovky@disfrystak.cz, (tel. 605 746 443 – Jan Žanek Blaha, SDB)