Košt

13. až 15. listopadu 2020

VÍKENDOVÁ AKCE PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ
Duchovní, pracovní, zábavný i odpočinkový víkend pro účastníky nad 18 let věku (roč. 2002 a starší), ve Fryštáku na DISu.

Cena 350,- Kč (je dotována z konta „Ignác“a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 800,- Kč ). Max. počet účastníků je 30.
Kontakt: vikendovky@disfrystak.cz, (tel. 608 629 241 – Josef Klinkovský SDB)