LIS 2020

2. až 4. října 2020

VÍKENDOVÁ AKCE PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ
Jsi-li ročník 2006 a starší (14 let a více), jsi zván(a) na formačně – duchovní pobyt v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. PŘIHLAŠOVÁNÍ od 2. září

Cena: 400,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 900,- Kč).
Maximální počet účastníků je 50.
Kontakt a informace: vikendovky@disfrystak.cz , (tel. 608629241 – Josef Klinkovský SDB)

Informace pro přihlášené účastníky