LIS 2021

1. až 3. října 2021

VÍKENDOVÁ AKCE PRO MLÁDEŽ (PRO MLADOU GENERACI STARÝCH PÁK A NEJEN PRO NĚ)
Jsi-li ročník 2007 a starší (14 let a více), jsi zván(a) na formačně – duchovní pobyt v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. PŘIHLAŠOVÁNÍ od 1. do 24. září

Cena: 450,- Kč (je dotována z konta „Ignác“ a „Fondu pomoci“ a její celková částka je 900,- Kč).
Maximální počet účastníků je 45.

Přihlašování skončilo. INFORMACE pro přihlášené účastníky (aktivní odkaz)
Kontakt a informace: vikendovky@disfrystak.cz , (tel. 608629241 – Josef Klinkovský SDB)