Média

Média jsou dobrý služebník, ale špatný pán. V čem nám tedy média pomáhají a výrazně usnadňují život? Kde naopak najdeme jejich mezery a prostor, kde nás mohou ohrozit? Mediální manipulace, reklama, sociální sítě, mediální tvorba, o tom všem je kurz zaměřený na média.