Orientační dny ® …

jsou zážitkové, tematické kurzy pro třídy druhých stupňů základních škol a střední školy. Zábavnou a netradiční formou se snažíme budovat dobré třídní vztahy a otevíráme různá životní témata týkající se vztahů, vlastní budoucnosti, životních hodnot a dalšího.


V doprovodu našich instruktorů přemýšlejí mladí o svých životních názorech, svobodně se vyjadřují k tématům, která je zajímají, učí se obhájit svůj názor před vrstevníky a zároveň jim naslouchat a respektovat odlišné názory.

Orientační dny, zkráceně OD, jsou prostorem, který může pomoci žákům aktivní formou získávat základní orientaci pro život. V doprovodu zkušených pracovníků s mládeží přemýšlejí o svých životních názorech, svobodně se vyjadřují k tématům, která je zajímají, učí se obhájit svůj názor před vrstevníky a zároveň jim naslouchat a respektovat odlišné názory. Mají čas se zastavit, zamyslet se, pohlédnout na své problémy s odstupem a případně se rozhodnout pro další životní krok či směr. OD tak významným způsobem pomáhají k růstu osobnosti mladého člověka.

Témata OD

Témata OD jsou obsažena v kompetencích a průřezových tématech výchovy k občanství a základu společenských věd a mohou být specifickým doplněním výuky tohoto vyučovacího předmětu. OD napomáhají i výchovnému úsilí pedagogům, kteří při nich vidí své žáky v jiných rolích než ve škole a mají možnost je lépe poznat.
Aktuální nabídka témat ZDE

Cílová skupina

OD jsou určeny žákům druhého stupně základních škol a studentům všech ročníků a všech typů středních škol, tedy mladým lidem ve věku 12 až 20 let. Účast na OD by měla být pro každého žáka dobrovolná. Měl by mít možnost vybrat si mezi výukou ve škole a účastí na OD.

Cíle OD

Cíle programů OD mají dvojí charakter.

  • Jsou zaměřené na kolektiv a podporu dobrých, přátelských vztahů. Cílem je třída, jejíž členové se respektují, podporují a přijímají jeden druhého.
  • Rozvoj osobnosti každého jednotlivce.

Historie Orientačních dnů

Vznik v Německu

Orientační dny (Orientierungstage) mají svůj počátek v Německu v 70. letech. Vznikly v katolickém prostředí jako nový druh pastorace mládeže a jako reakce církve na dynamicky se měnící společnost, která opouští od klasické formy náboženské praxe. Historické kořeny těchto dnů orientace leží v exerciciích pro mladé, duchovních obnovách, dnech zamyšlení a dnech loučení se školou.
V roce 1975 vydala synoda německých biskupů prohlášení, ve kterém uznává novou koncepci pastorace mládeže pod názvem Dny náboženské orientace, později Orientační dny. Od této chvíle se rozšiřují tyto programy po celém Německu a po sjednocení zemí i do jeho východní části.

Vznik u nás

Na přelomu tisíciletí se dostávají OD do ČR, konkrétně do Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Tehdejším ředitelem domu byl Michael Martinek. Tento salesián, který měl povědomí o programech v Německu, hledal možnosti, jak je začít realizovat v České republice. Dveře se mu otevřely až po setkání s Andreou Dudákovou, později Schneiderovou. Paní Andrea měla s OD praktickou zkušenost ze svého působení v zahraničí a touhu začít je realizovat ve své domovině. Hledala místo v ČR, kde by o ně měli zájem. Po několika neúspěšných pokusech se oba setkali a dalo by se říci, že toto setkání bylo osudné. Oba hledali přesně to, co jim nabízel ten druhý. Martinek „know-how“ a Dudáková prostor. Oba měli společný cíl, totiž realizovat OD v českém prostředí. V roce 1999 bylo tedy realizováno prvních 6 pilotních kurzů. Od této doby jejich počet každoročně roste.