Novokněžské svěcení ve Fryštáku

17. 9. 2022 přijal Vlastimil Vajďák novokněžské svěcení od Mons. Karla Herbsta v kostele sv. Mikuláše ve Fryštáku. Primiční mši sloužil v neděli 18. 9. 2022 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně. Událost to byla velkolepá.

Vlastimil Vajďak se narodil v roce 1981 ve Zlíně, vystudoval učitelství a šest let učil na základní škole. První sliby složil v roce 2014, prošel přednoviciátem ve Zlíně a ve Fryštáku, noviciátem v Popradu a studiem v Žilině. Teologii studoval v Jeruzalémě na Salesiánské pontifikální univerzitě.

Prožít a oslavit tuto vzácnou chvíli přijelo přes třista lidí. Po slavnosti měli možnost se setkat v krásném prostředí farní zahrady a stodoly. Za výjimečnost této chvíle patří poděkování všem zúčastněným a také těm, kteří se podíleli na organizaci (ministranti, krásná výzdoba, hudební doprovod, chystání farního dvora, vynikající občerstvení…).

Více na webu sdb.cz