oDISea
ODISEA

vzdělávací cyklus

„i cesta může být cíl!“

Znáš DIS? Líbí se ti, co se tu děje? Chceš toho být součástí?
Pokud ano, čti dál!

CO JE ODISEA?

Je to dvouletý vzdělávací cyklus pro nové instruktory OD, asistenty víkendovek a táborové vedoucí v Domě Ignáce Stuchlého.

oDISea jsou zážitky, vzdělávání, přátelství, překračování svých limitů, rozvoj…

PROČ ODISEA?

Odysea je známá jako pouť nebo dlouhá cesta. A našim cílem je na pouť nejen vyjít, ale jít kus společně. Společně jedním směrem, společně něco tvořit, společně se podílet na „stavbě“.
A co budeme stavět?

Jak vidíš, oDISea je s měkkým i. Ne, není to chyba! Chceme tě totiž přizvat ke „stavbě“ jménem DIS (Dům Ignáce Stuchlého). Toto dílo slouží už několik desetiletí mladým. Je však potřeba o něj stále pečovat a stále jej renovovat a rozvíjet. Proto oDISea!

KOMU JE URČENA?

Všem mladým lidem ve věku 16 a víc, kteří mají chuť posunout se v životě dál a dělat něco pro druhé. V DISu, ale ne jen zde, také ve svých farnostech, skautských oddílech atd.

CO TĚ ČEKÁ?

Čekají tě 2 roky nových zkušeností, vzdělávání, zážitků a přátelství. Začínáme prázdninovou akcí, taksi dobře napiš její termín.

Prázdninová zážitková akce (7. až 11. července 2021)
+ 6 vzdělávacích víkendů během 2 let

Dále pak praxe na kurzech OD, víkendovkách nebo táborech a spousta dalšího.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Nebojíš se do toho jít? Pokud se chceš na něco zeptat, zeptej se. Vyplň dotazník. Vyplněním nám dáš jasně najevo, že máš zájem! Poté ti dáme vědět, jestli jsi byl(a) přijat(a).Termín prázdninové oDISei si pro každý případ bukni. Je to 7. až 11. července 2021.

BOHUŽEL MÁME JIŽ PLNÝ STAV


DALŠÍ INFORMACE

Napiš nám: strohbach@disfrystak.cz

CO NABÍZÍME?

  • Vzdělání a nové zkušenosti v oboru (zejm. v oblasti formace mládeže)
  • Osobnostní rozvoj
  • Možnost spoluvytvářet salesiánské dílo
  • Zázemí pro seberealizaci
  • Dialog a možnost popřemýšlet nad tím, co dál v životě

CO ČEKÁME?

  • Pozitivní přístup k dětem a mládeži
  • Chuť na sobě pracovat
  • Zodpovědnost a sebereflexi
  • Časové možnosti (prázdninová akce, 6 víkendů a praxe něco zaberou)

VZDĚLÁVÁNÍ

Při vzdělávání otevřeme tato témata:

DON BOSKO A SALESIÁNI, PREVENTIVNÍ VÝCHOVNÝ SYSTÉM, PEDAGOGIKA A VÝCHOVA, MOTIVACE, HRA, CÍLE AKCE, DRAMATURGIE KURZU, ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA, CÍLENÁ ZPĚTNÁ VAZBA, SKUPINOVÁ DYNAMIKA, VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE, PRVNÍ POMOC PRAKTICKY, FOCENÍ, MODERACE MODLITBY A PRAXE NA ORIENTAČNÍCH DNECH, VÍKENDOVKÁCH A TÁBORECH.
Máme to rádi prakticky! Nečekej, že budeš jenom poslouchat. Většinu lektorů budeš znát z oDISei. Na některé bloky si zveme externí odborníky. Máš se na co těšit!

INSTRUKTOŘI OD

Orientační dny® (OD) jsou zážitkové a tematické kurzy pro třídy. Instruktoři OD, jsou převážně mladí lidé, kteří jsou zkušení v práci s mladými lidmi a mají za sebou dostatek praxe na kurzech. Je pro nás důležité nadšení a schopnost oslovit mladé a věnovat jim své přátelství. Instruktoři jsou často studenti vysokých škol z pedagogických či jiných fakult ale i studenti středních škol.

ASISTENTI VÍKENDOVEK

Víkendovky jsou akce pro mladé lidi. Jsou jimi například Střapec (seznamovák), LIS (formačně duchovní pobyt), Košt (duchovně zábavný víkend), dále pak Silvestry, Velikonoce, Duchovní obnovy, vodácké akce apod. Asistenti víkendovek jsou mladí lidé, kteří pomáhají tyto akce připravovat a vést spolu se salesiány. Každá akce je originál, takže nechybí prostor pro kreativitu.

TÁBOROVÍ VEDOUCÍ

Málokterý instruktor nebo asistent nikdy nebyl na táboře. Být táborovým vedoucím je základ. Věnovat prostor dětem a mladým lidem o prázdninách nechybí ani zde. Naší hlavní prázdninovou nabídkou jsou pobytové ale i příměstské tábory.


FOTKY Z ODISEI 3