Projekt PROGRAMY PRO ŠKOLY

ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO DEMOKRATICKOU KULTURU

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008149)

Operační Program: OP Výzkum Vývoj a Vzdělávání

Realizátor: Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého

Zahájení projektu: 1.9. 2018

Ukončení projektu: 31. 12. 2021

Stručný obsah projektu:

V rámci projektu rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu bylo vytvořeno a ověřeno 9 vzdělávacích programů pro žáky ZŠ a SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Část každého programu bude realizována v rámci zážitkového kurzu, další část přímo ve škole. Zážitkové kurzy i část programu ve výuce budou korespondovat s ŠVP spolupracujících pilotních škol.

Vzdělávací programy:

 • Dotkni se sebe
 • Jsem, jaký jsem
 • Život online
 • Láska je láska
 • Kdo najde přítele, najde poklad
 • Média na druhý pohled
 • Chuť na život
 • O co ti v životě jde?
 • Multikultura – nejsme tady sami

Cíle vzdělávacích programů:

 • Podpora demokratických hodnot, prevence extremismu, respekt ke kulturním odlišnostem, prevence xenofobie a dalších negativních jevů ve společnosti
 • Podpora rozvoje kritického myšlení s cílem chránit děti a mládež před manipulací vedoucí k rizikovému chování, podpora aktivit vedoucí k aktivnímu osobnímu rozvoji a k ochraně zdraví v propojení všech jeho složek (sociální, psychické a fyzické).
 • Vytváření vzdělávací nabídky zaměřené na porozumění médiím a její aktivní užívání, podpora rozvoje vzdělávacích aktivit zaměřených na prevenci rizik a řešení možných krizových situací spojených s užíváním médií, podpora rozvoje schopnosti odhalovat mediální manipulaci a bránit se jí, rozvíjení kompetence dětí a mládeže pro kreativní vytváření vlastních mediálních obsahů.


Výstupy projektu:

 • Devět nově vytvořených programů a jejich ověření v praxi zážitkových kurzů a ve vyučovacích hodinách.
 • Dotazníková šetření mezi 54 skupinami žáků – účastníků programu 2 odborné posudky každého programu.
 • Nově vytvořené a ověřené materiály jsou k dispozici na webových stránkách: www.rvp.cz (Uživatel: Dům Ignáce Stuchlého – hledejte pohledy v digifoliu) nebo na našich webových stránkách: www.disfrystak.cz/rkdk