Projekt Zaměstnanost

Příměstské tábory pro děti v Domě Ignáce Stuchlého (DIS)

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007309)

Operační Program: OP Zaměstnanost
Realizátor: Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého
Zahájení projektu: 1.7. 2018
Ukončení projektu: 31.8. 2020

Stručný obsah projektu:

Každoročně ve čtyřech turnusech po dobu 3 let budou v DISu probíhat příměstské tábory s kapacitou 15 míst na jednom turnusu. Projekt bude zahájen dne 1. 7. 2018 a ukončen dne 31. 8. 2020. Cílem projektu je umožnit lepší zapojení rodičů na trh práce.
Během školního roku je pro místní děti a mládež každodenně k dispozici DISklub, který zajišťuje jejich odpolední aktivity, toto o prázdninách chybí. Příměstské tábory nabídnou rodičům umístění dítěte a tím pádem mohou plnohodnotně časově pracovat.

Cíle vzdělávacích programů:

Hlavním cílem projektu je umožnit rodičům plnohodnotné uplatnění na trhu práce a rozšíření služeb
– péče o dítě školního věku v době školních prázdnin. Aktivní péčí o dítě, naplňování jeho potřeb a potřeb
– rodičů vidíme jako smysluplnou činnost – dílčí cíl projektu.

Výstupy projektu:

  • 12 příměstských táborů po dobu 3 let.
  • Jeden turnus trvá 5 pracovních dní, jeho kapacita je 15 míst a realizován bude dvoučlenným týmem instruktorů, kteří jsou proškoleni k práci s dětmi.
  • Tábory budou realizovány v prostorách DISu – Dům Ignáce Stuchlého.

V každém roce proběhnou 2 tábory v červenci a 2 tábory v srpnu. Každý z nich bude tematicky zaměřen (některé se budou každý rok opakovat)

  • indiánský,
  • taneční,
  • výtvarný,
  • sportovní,
  • přežití v přírodě,
  • objevitelé a
  • horolezci.

Náplň indiánského tábora – cílem je dnešním dětem co nejvíce přiblížit život indiánů, přebývání v indiánském týpí, rozdělávání ohně, střelbu z luku, výrobu amuletů z kůže, bojové malování na obličej.

Náplní výtvarného tábora bude seznámení se s rozličnými výtvarnými technikami, a to formou dílen, ve kterých si účastníci tábora vyzkouší třeba ruční výrobu papíru, gravírování, vysypávání pískem, ale také malování na tělo, sklo apod.

Velkým lákadlem je taneční tábor, který vyvrcholí nacvičeným pásmem za doprovodu hudby, barevných světel a mlhy. Nezbytné součásti projektu – stravné, pitný režim, doprava a vstupné na výletech stejně jako pronájem prostor – jsou zajištěny žadatelem a nejsou součástí projektu.