Projekt Zaměstnanost

Přívesnické tábory pro děti v Domě Ignáce Stuchlého (DIS)

Operační Program: OP Zaměstnanost
Realizátor: MAS Partnerství Moštěnka a Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého
Zahájení projektu: 1. 7. 2023
Ukončení projektu: 31. 8. 2025

Stručný obsah projektu:

Každoročně ve dvou turnusech po dobu 3 let budou v DISu probíhat přívesnické tábory s kapacitou 20 -25 míst na jednom turnusu. Cílem projektu je umožnit lepší zapojení rodičů na trh práce.
Během školního roku je pro místní děti a mládež každodenně k dispozici DISklub, který zajišťuje jejich odpolední aktivity, toto o prázdninách chybí. Přívesnické tábory nabídnou rodičům umístění dítěte a tím pádem mohou plnohodnotně časově pracovat.

Cíle vzdělávacích programů:

Hlavním cílem projektu je umožnit rodičům plnohodnotné uplatnění na trhu práce a rozšíření služeb
– péče o dítě ve věku 3- 15 let v době školních prázdnin. Aktivní péčí o dítě, naplňování jeho potřeb a potřeb rodičů vidíme jako smysluplnou činnost – dílčí cíl projektu.

Výstupy projektu:

  • 6 přívesnických táborů po dobu 3 let.
  • Jeden turnus trvá 5 pracovních dní (8 hodin denně), jeho kapacita je 20 – 25 míst a realizován bude tříčlenným týmem zkušených instruktorů, kteří jsou proškoleni k práci s dětmi.
  • Tábory budou realizovány v prostorách DISu – Dům Ignáce Stuchlého.

V každém roce proběhnou 2 přívesnické tábory.

Nezbytné součásti projektu – stravné, pitný režim, doprava a vstupné na výletech stejně jako pronájem prostor – jsou zajištěny žadatelem a nejsou součástí projektu.