Salesiáni a Ukrajinská krize

Výstižný název českého filmu MUSÍME SI POMÁHAT přiléhá i k této aktuální situaci.
Jak pomáhají salesiáni a jak se k nim můžete přidat se dočtete dále.

Obraceli se na nás lidé s otázkou, jak pomoci salesiánům na Ukrajině. V pár bodech odkážeme na různé možnosti.

  • na webu www.sdb.cz najdete podrobný popis včetně bankovních účtů, jak pomáhat přímo ukrajinským salesiánům.

Stručně shrnuto: na Ukrajině jsou dvě salesiánské uskupení:

Některá střediska ubytovávají ukrajinské uprchlíky (Kvilda – České Budějovice, Praha Kobylisy, Salesiáni v Pardubicích, Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku…).

Další střediska nabízejí kluby pro ukrajinské maminky s dětmi, doučování češtiny pro ukrajinské děti…

Další formou podpory je modlitba (osobní i společná). V Brně v Žabovřeskách modlitbu spojili se sbírkou, kterou již dopravili salesiánům v Polsku.

Podrobnější informace se dozvíte na webových stránkách konkrétních středisek. Věřte, že podporou vámi blízkého salesiánského střediska jste součástí společenství, které má v hledáčku potřeby mladých lidí a snaží se být (podle svých možností) aktivní všude, kde je to nutné. Salesiánská pomoc se snaží být dlouhodobá a provázaná s posláním Dona Bosca.

DĚKUJEME ZA ZÁJEM A PODORU. Velice nás těší solidarita a nabízená pomoc. Až budeme potřebovat něco konkrétního, dáme vědět.