Sám sobě přítelem a rádcem

Sebepoznání je cesta k sobě i k druhým lidem. Žáci budou mít možnost podívat se na sebe zblízka a prozkoumat specifika své osobnosti. Aktivity jsou zaměřeny na poznávání vlastní identity, svých vlastností a schopností. Poznat sebe je úkol na celý život. Pomůžeme s tím začít a ukážeme jak v tom díky sebereflexi nebo zpětné vazbě pokračovat. Kurz je pro žáky od 8. třídy nahoru.