Sliby spolupracovníků ve Fryštáku

V měsíci září byla ve Fryštáku již druhá významná událost salesiánské rodiny.

Sedm nových členů v sobotu 24. 9. 2022 složilo sliby salesiánů spolupracovníků.

Hlavním celebrantem byl P. Petr Košák SDB. Kostel sv. Mikuláše ve Fryštáku se zaplnil společenstvími z Valašska,

Brna-Západ, Fryštáku a Teplic a dalšími spolupracovníky ze všech směrů.

Ač některým tuto oslavu překazila nemoc, potkala se ve Fryštáku spousta známých tváří.

Krásnou atmosféru zachytil fotograf Petr Macek, a tak se slavnostní nálada může přenést až k vám.