Středoškolák 2019 – zázraky se dějí

Letošní tábor pro středoškoláky proběhl od 5. do 12. srpna. Na táboře nás provázelo téma Forrest Gump. 23 mladých lidí prožili nezapomenutelné chvíle, přátelství, vztek i usmíření. Společně jsme poznali, že: „Zázraky se dějí každý den, někdo tomu nevěří, přesto je to tak! To říká moje máma!“

Náš společný týden začal na nádraží Zlín-Střed, kde jsme se všichni setkali, přivítal nás Forrest Gump s bonboniérou Tofifee. Pak jsme se přiblížili autobusem k tábořišti. Následovala dlouhá procházka přírodou, při které jsme se společně seznamovali. Do tábořiště jsme došli v pozdním odpoledni, ubytovali jsme se ve středověkých stanech a navečeřeli. Následovaly seznamovací hry a první večerní rituál s úvodem do programu života Forresta Gumpa.

Po celý týden jsme procházeli různými událostmi z Forrestova života. Zamýšleli se nad postavami, které ovlivnily jeho život a jak jejich činy můžou ovlivnit i nás. Například jsme prošli vojenským výcvikem do války ve Vietnamu, učili jsme se běhat rychle jako Forrest, hrát americký fotbal, rozebírali jsme jeho úplně nejvíc nejlepšího kamaráda Bubu, navštívili handicapované lidi a důchodce v Uherském Hradišti a věnovali jim svůj čas. Zachránili jsme poručíka Dana z rukou nepřátel, seznámili jsme se s Janny, prožili její svatbu s Forrestem a byli součástí mnoha dalších zážitků.

Každý den nás motivoval jeden citát z filmu, ve kterém se skrývaly životní hodnoty, přátelství, věrnost, smíření a odpuštění, Bůh, vděčnost, zázraky, …
Mnoho z nás si sáhlo při programu na své dno (psychicky i fyzicky). Vystřídala se v nás spousta emocí. Radost, vztek, smutek, naděje, vděčnost i nadšení. Mimo jiné nám úžasně vařily kuchařky Domča s Barčou, a vždy nás překvapily něčím moc dobrým!

Tábor již skončil, ale my jsme navázali nová přátelství, která snad neskončí. Odvezli jsme si zážitky, inspiraci, tričko, obnoveného ducha v nás a trochu modřin na těle z amerického fotbalu. A taky složenou písničku, která je ke zhlédnutí pod článkem. Vstřebáváme letošní tábor ještě teď a všichni se už nyní těšíme na další prázdniny a nový Středoškolák.

Marie Procházková (účastnice tábora)