Velikonoce (bez DISu)

Příležitost prožít tajemství velikonočních svátků spojením liturgie a života v prostředí DISu a krásné přírody


Letos nám epidemiologická situace nedovoluje oslavit Velikonoce tak, jako to bylo v minulých letech běžné. Proto zveme pouze omezený počet těch, kteří jsou v dosahu a mohou se s námi účastnit liturgie. Ostatní využijte možností, které máte v místě svého bydliště. Doufáme, že si již brzy uvidíme, jakmile to situace umožní a budeme moci DIS otevřít!