Duchovní obnovy …

jsou tématické víkendovky, zaměřené na pravdivý život podle Božího slova a slavení největších svátků křesťanského roku. Adventní i postní obnovy nabízíme účastníkům našich akcí a příležitostně také obnovy pro biřmovance a další skupiny z blízkých i vzdálených farností.