Prázdninové akce (Silvestr a Velikonoce)

jsou nabídkou i pozváním pro mladé lidi (od 14 let), k prožití největších svátků v roce v prostředí DISu, v jeho blízkém okolí a v propojení liturgie a života. Akce začíná ve středu večer před Zeleným čtvrtkem a končí nedělní slavností Zmrtvýchvstání a společným obědem.