Střapec, Lis a Košt …

je trojice víkendových akcí, které na sebe navazují. Nejprve ochutnávka čerstvých hroznů ze STŘAPCE vinné révy. Mladí se seznamují a poznávají nové přátele. Věková hranice je od 14 do 18 let. Další v pořadí je LIS, ve kterém se hrozny mění na šťávu, je to akce, která opět zážitkovým způsobem pomáhá mladému člověku  v duchovním rozvoji a  poznávání salesiánské spirituality. Minimální věk je 14 let. Jako třetí v pořadí přichází Košt a znamená to, že šťáva již dozrála v dobré víno a je možné ho rozlévat. I v dospělém věku (18 let a více) se mladí chtějí dále setkávat při práci, zábavě, odpočinku, učit se sdílet hodnoty jak  lidské, tak i křesťanské.