Využití volného času

Jak trávím volný čas? Využívám ho účelně? Umím odpočívat?

Kurz se zaměří na tyto otázky. Účastníci dostanou možnost zamyslet se nad svým volným časem, jeho smysluplností a hodnotou.