Nové programy pro školy

V rámci projektu podporovaného Evroupskou unií vytváříme nové programy Orientačních dnů. Během 3 let máme v plánu vytvořit 9 zcela nových tematických programů pro školy. V současné době máme za sebou první 3. Koukněte na fotky, jak to na programech vypadalo.

Programy pro školy – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008149)