Projekt pro rozvoj hodnot pro demokratickou kulturu dokončen

Ve spolupráci EU a MŠMT jsme tři roky v Domě Ignáce Stuchlého rozvíjeli programy pro školy s názvem: ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO DEMOKRATICKOU KULTURU. Nyní jsou úspěšně dokončeny.

Veliké poděkování patří všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Evropské strukturální a investiční fondy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého; spřízněné školy; pedagogové; žáci a studenti a další partneři, kteří byli při tom, když to všechno vznikalo. Ze srdce upřímně děkujeme za spolupráci.

Vzniklo devět samostatných programů.

Tato témata jsme rozpracovali do třídenních zážitkových programů pro 8. a 9. třídy základních škol či odpovídající ročníky gymnázií a pro studenty středních škol. Programy obsahují metodiku včetně příloh, zprávy z ověření programů v praxi, odborné posudky a video – instruktáž ke každému z programů. Jsou koncipovány jako tematické na sebe navazující aktivity, některé je možné použít i jednotlivě. Rádi bychom, aby se programy využívaly (dokud jsou aktuální). Jsou dostupné na našich webových stránkách: www. https://www.disfrystak.cz/rkdk/, dále na metodickém portálu pro učitele www.rvp.cz v digifoliu pod názvem Dům Ignáce Stuchlého. Pro správné uvedení aktivit je vhodné znát pedagogiku zážitku a metody zpětné vazby. Na těchto základech jsou programy vystavěny a ovládání těchto technik je důležitý předstupeň k dosažení daných cílů.

Nové programy jsou výzvou k zastavení se a zamyšlení více do hloubky nad nejdůležitějšími tématy našich životů. Samotná tvorba byla obohacením také pro realizátory programů. Instruktoři salesiánského Domu Ignáce Stuchlého vás například zvou k úvahám: Kolik energie mě stojí přátelství? Chtěl/a bych změnit některé vztahy ve svém životě? Z čeho mám v životě strach a může být k něčemu dobrý? Jak konkrétně můžu začít pracovat na své budoucnosti právě teď? Kdo jsem a kým bych chtěl být? Mohou nás odlišnosti obohatit? Reflektuješ svůj čas na internetu a proč se nám nechce ověřovat zdroje? Které hodnoty jsou důležité pro spokojenou budoucnost? Možná máte tyto otázky již zodpovězené a ve svém životě vyzkoušené. Přesto vás vyzývám, pojďte si je položit znovu a pravdivě si na ně odpovězte. Sami uvidíte, že vám rekonstrukce těchto odpovědí otevřou nové obzory.