Muzeum Ignáce Stuchlého

První myšlenka na zřízení Muzea Ignáce Stuchlého vznikla o prázdninách roku 2008 z podnětu Václava Klementa SDB. Zjistilo se, že ani po 80 letech od příchodu prvních salesiánů do naší vlasti příliš nevíme o prvním českém salesiánu Ignáci Stuchlém. Toto muzeum má být splacením tohoto dluhu a připomínkou jeho života.


Muzeum Ignáce Stuchlého vzniklo s finanční podporou města Fryštáku.

Expozice

Expozice je rozdělena do tří částí:

  1. osobní předměty
  2. historicko-biografická část
  3. duchovní profil

Dynamika expozice je myšlena tak, aby se od „mrtvé kleriky“ postupně přes jednotlivé životní etapy došlo k „živému duchovnímu profilu“ postavy Ignáce Stuchlého. To, co by si odtud každý návštěvník měl odnést, je právě touha následovat Staříčka v některém z jeho rysů svatosti.

Pro zájemce o hlubší studium je v rohu místnosti k dispozici počítač, kde jsou shromážděny další písemné dokumenty, fotografie nebo jiné záznamy o této významné osobě českého salesiánského díla.

Návštěvníci s v muzeu mohou zakoupit také suvenýry připomínající Staříčka.

Otvírací doba muzea P. I. Stuchlého není pevně určena. Proto doporučujeme zájemcům, aby zavolali buď na římskokatolický farní úřad Fryšták tel. 604627533 (Josef Brtník, SDB, farář) a nebo na recepci DISu tel. 577 911 065, 605 476 228 a domluvili si prohlídku osobně s někým ze salesiánů.


Může vás zajímat:

Životopis Ignáce Stuchlého

Historie Objektu