VÍKENDOVÉ A PRÁZDNINOVÉ AKCE
VÍKENDOVÉ A PRÁZDNINOVÉ AKCE

přátelství a zážitky

Víkendové a prázdninové akce ...


jsou zážitkové víkendy pro mladé a příležitostí k setkání mezi sebou navzájem a objevování nových přátel. Skrze nové a neobyčejné zážitky je doprovázíme na jejich cestě sebepoznání, prohlubování vzájemných vztahů a přátelství s Bohem.

Střapec, Lis a Košt ...

je trojice víkendových akcí, které na sebe navazují. Nejprve ochutnávka čerstvých hroznů ze STŘAPCE vinné révy. Mladí se seznamují a poznávají nové přátele. Věková hranice je od 14 do 18 let. Další v pořadí je LIS, ve kterém se hrozny mění na šťávu, je to akce, která opět zážitkovým způsobem pomáhá mladému člověku  v duchovním rozvoji a  poznávání salesiánské spirituality. Minimální věk je 14 let. Jako třetí v pořadí přichází Košt a znamená to, že šťáva již dozrála v dobré víno a je možné ho rozlévat. I v dospělém věku (18 let a více) se mladí chtějí dále setkávat při práci, zábavě, odpočinku, učit se sdílet hodnoty jak  lidské, tak i křesťanské.

Duchovní obnovy ...

jsou tématické víkendovky, zaměřené na pravdivý život podle Božího slova a slavení největších svátků křesťanského roku. Adventní i postní obnovy nabízíme účastníkům našich akcí a příležitostně také obnovy pro biřmovance a další skupiny z blízkých i vzdálených farností.

Prázdninové akce (Silvestr a Velikonoce)

jsou nabídkou i pozváním pro mladé lidi (od 14 let), k prožití největších svátků v roce v prostředí DISu, v jeho blízkém okolí a v propojení liturgie a života. Akce začíná ve středu večer před Zeleným čtvrtkem a končí nedělní slavností Zmrtvýchvstání a společným obědem.

Outdoorové akce

Jsou to akce pro ty, kteří se nebojí sáhnout na dno nebo překročit zónu svého pohodlí. Nelze očekávat, že přinesou na prvním místě pohodu a relax, spíše to bude horko, únava, mokro a chlad. Co je však jisté, že tyto zážitky, sdílené s druhými, mohou přispět k posílení sebedůvěry a zároveň k upevnění vztahů v celé skupině.

oDISea ...

je dvouletý vzdělávací cyklus pro asistenty víkendových akcí a instruktory Orientačních dnů. Začíná zážitkovou prázdninovou akcí a navazuje šesti víkendy.
Odysea je známá jako pouť nebo dlouhá cesta. A našim cílem nebude na pouť jen vyjít, ale skutečně jít kus společně.

NAPIŠTE NÁM: