Publikace a vědecké práce

Knižní publikace

Diplomové a bakalářské práce

Thomas Strohbach

Projekt „Orientační dny“ pohledem žáků 2. stupně základních škol (2017)

Jozef Martinek

Efektivita preventívneho programu „Orientačné dni“ v sociálnej prevencii na školách (2017)

Anežka Plintovičová

Environmentální výchova jako téma kurzu (2015)

Hana Kostrůnková

Analýza tematických okruhů a metod používaných k osobnostnímu rozvoji v rámci Orientačních dnů v DIS ve Fryštáku (2013)

Marta Hefková

Interaktivní rozvoj klíčových kompetencí (2011)

Pavel Osoha

Význam Orientačních dnů ve Fryštáku pro rozvoj klíčových kompetencí účastníků (2011)

Karel Chodil

Popis a analýza metod používaných v projektu Orientační dny ve Fryštáku (2009)

Jakub Schulz

Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů (2006)

Martina Nováková

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence (2006)

Ostatní práce

Michael Martínek

Orientační dny pro školní třídy – Nová forma pastorace mládeže v české církvi – vývoj, principy, zkušenosti (2001)